ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตม.จว.มุกดาหาร https://mukdahan.immigration.go.th/
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
  หน้าแรก
 
  ผู้บังคับบัญชา
 
  สถานภาพกำลังพล
 
  ประวัติ
 
  วิสัยทัศน์
 
  พันธกิจ
 
  ติดต่อเรา
 
  ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
วีซ่า
  ข้อเตือนคนไทย
 
 
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
สายด่วน ตม.มุกดาหาร โทร.1178

- CCA หน้า 1-19 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 20-74 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 75-79 (คลิก:Click)
- CCA หน้า 80-108 (คลิก:Click)
ประการศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มใช้ 1 ธ.ค. 2562 
-------------
อ่านทั้งหมด >>

.
อ่านทั้งหมด >>

>> รายละเอียด คลิก... 
ประกวดราคาย้อนหลัง >>

- ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563

- ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2562

- ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 คลิก

- คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวงเข้ามาในราชอาณาจักร
 
เพลง: ควบคุมเสียง>> แนวทางปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์

>> คู่มือคำอธิบาย แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

>> เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

>> แผ่นผับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

>> การทำหนังสือผ่านแดน

>> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558

>> แผ่นพับ ตม.จว.มุกดาหาร

>> ภาษาอังกฤษสำหรับ ตม.

มาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยตนเอง