"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
กระดานสนทนา
  ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
วีซ่า
  ข้อเตือนคนไทย
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์ / "Please give feedback about our service and our website"
ดีเยี่ยมมาก /Very satisfied
ดีมาก /Somewhat satisfied
ดี /Neither satisfied nor dissatisfied
พอใช้ /Somewhat dissatisfied
ควรปรับปรุง /Very dissatisfied
= ดูผลการความคิดเห็น
/see results=
สายด่วน ตม.มุกดาหาร โทร.1178
จำนวนผู้เข้าชม
simple tracking
เริ่มใช้ 5 พ.ย.2556อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>


- ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้า (๓๐.๒๒.๒๐.๔๗) บ้านพักอาศัย ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคาจ้าง (คลิก..) | แบบ ปร.4 (คลิก..) | แบบ ปร.5 (คลิก..) | แบบ ปร.6 (คลิก..) |

- ประกาศผลการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๓ หลัง ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 3 หลัง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
- ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 3 หลัง ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
- เอกสารประกวดราคาจ้าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 3 หลัง ตามประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๕๗

- ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 3 หลัง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร (วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารย์ 17 ต.ค.2557)

- ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของชำรุดเสื่อมสภาพ

- ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

เพลง: ควบคุมเสียง
พ.ต.อ.สังคม ตัดโส
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 081-8108272
พ.ต.ท.อำพร สายัณห์ศิริ
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.หญิงนิรบล วิชัย
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ์
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.ธนวัสส์  ขนิษฐวงศ์
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท.ชุมพล บัวชุม
สว.ตม.จว.มุกดาหาร
>> คู่มือคำอธิบาย แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

>> เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

>> แผ่นผับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

>> การทำหนังสือผ่านแดน

>> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558

>> แผ่นพับ ตม.จว.มุกดาหาร

 
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | Admin
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072